Календар на събитията

Календар на заетите дати в “Галени градини”

27 Април 2019

 6 Май 2019

 7 Юни 2019

21 Юни 2019

 6 Юли 2019

20 Юли 2019

 23 Август 2019

31 Август 2019

 6  Септември 2019

Телефон

+359 887 508 541

Адрес

Гр. София, с. Войнеговци 1223

местност „Улицата“,

прекия път между Войнеговци и Локорско

Имейл адрес

info@galeni-gradini.com